Hoe zeg je nee?

Als ouder ontkom je er niet aan om ‘nee’ te zeggen tegen je kind, maar 'nee’ zeggen is niet zo eenvoudig, zeker niet als je kind volhardend is

Als ouder ontkom je er niet aan om ‘nee’ te zeggen tegen je kind. Hoe kun je ervoor zorgen dat je ‘nee’ werkt? We geven je 9 tips.

1. Een keer nee zeggen is genoeg. De eerste keer dat je ‘nee’ zegt, moet het een duidelijk ‘nee’ zijn, zodat het niet nodig is om het woord te herhalen. Zeg het met een serieus gezicht en vertel erbij waarom je antwoord ‘nee’ is. Voorkom dat je kind het gevoel krijgt dat je niet helemaal achter je ‘nee’ staat of het zielig vindt voor hem of haar.

2. Leg uit. Het is vaak niet voldoende om alleen ‘nee’ te zeggen. Je kind kan dit niet begrijpen en je nog een keer hetzelfde vragen. Leg daarom altijd uit waarom je ‘nee’ zegt.

3. Een ‘ja’ kan ook ‘nee’ betekenen. Het is ook mogelijk ‘ja’ te zeggen terwijl je ‘nee’ bedoelt. Bijvoorbeeld: als je kind een koekje vraagt, kan je antwoorden: “Ja, je mag een koekje na het eten.” Vraagt je kind tijdens het winkelen om nieuw speelgoed, zeg dan: “Ja, dit mag je hebben als je jarig bent.”

4. Schreeuw niet

5. Respecteer de privacy van je kind. Zet je kind niet voor schut in het bijzijn van anderen. Als er iets is, zorg dan dat je de aandacht van je kind krijgt, ga even apart zitten en leg vervolgens duidelijk uit waarom je ‘nee’ zegt.

6. Zeg nee en geef een alternatief. Daarmee kun je je kind het gevoel geven dat je zijn of haar vraag niet direct de kop in drukt. Bijvoorbeeld: “Nee, je mag geen snoepje, maar je mag wel een appel”. Je biedt hiermee een alternatief en kunt meteen uitleggen waarom een appel beter is dan een snoepje.

7. Geef geen valse hoop. Vaak zeg je “Nu niet” en daarin zit een soort belofte. Beter is om een concreet moment te noemen wanneer je kind dit wel mag.

8. Laat je kind kiezen. Door je kind de mogelijkheid te geven mee te beslissen, geef je hem of haar mee dat zijn of haar mening telt.

9. Spreek dezelfde taal. Soms zeg jij ‘nee’ op iets en je partner vervolgens ‘ja’. Dit kan niet alleen tot een onderlinge ruzie leiden, maar zorgt er ook voor dat je kind precies weet hoe en bij wie hij of zij zijn of haar zin kan krijgen.

‘Nee’ zeggen is niet zo eenvoudig, zeker niet als je kind volhardend is. Hou toch vol, voor een langdurig effect, in het belang van je kind.

Juli - nee zeggen Juli - nee zeggen